คณะผู้บริหาร

นางพัชรา ชัยเลิศ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0897009484
อีเมล์ : patcharachailert@gmail.com