กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางจินตนา ปิตุรัตน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2
อีเมล์ : bd-school@hotmail.com

นางสาวหทัยวัลล์ คนเที่ยง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0818859764