กลุ่มสาระฯศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์

นางทรงศรี แก้วสัก
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
อีเมล์ : Songsri.iayaum@gamail.com

นายวีรวัฒน์ กาญจนัษฐายี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
อีเมล์ : kanchanatthayee@gmail.com

นายวชิระพงษ์ ทองคำ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
อีเมล์ : vachirapong.thongcam@gmail.com