ภาพกิจกรรม
ตรวจสุขภาพนักเรียน
โรงเรียนบ้านดอนปินร่วมกับหน่วยงานโมบาย-แล็ป ได้จัดทำโครงการตรวจสุขภาพให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 ประจำปี 2566 ในวันพุธ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นการตรวจวัดอัตราการเจริญเติบโตและดูแลสุขลักษณะ ให้นักเรียนมีสุขภาพและสมรรถภาพร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสำหรับการเรียนรู้ และนำผลการตรวจไปประเมินคุณภาพในโครงการสูงดีสมส่วน และโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2566,10:12   อ่าน 13 ครั้ง