ภาพกิจกรรม
เปิดบ้านวิชาการ
โรงเรียนบ้านดอนปินได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ BDP.OPEN HOUSE ขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 โดยใช้ชื่องานครั้งนี้ว่า “เปิดรั้วโรงเรียน แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ก้าวสู่มาตรฐานสากล”  ทางโรงเรียนบ้านดอนปินขอขอบพระคุณ ดร.อนุกูล  ศรีสมบัติ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงาน และได้เยี่ยมชมนิทรรศการทางวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆของโรงเรียน และขอขอบคุณท่านศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ท่านคณะกรรมการสถานศึกษาตลอดจนผู้ปกครองนักเรียน และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่ได้เยี่ยมชมนิทรรศการในกิจกรรมครั้งนี้

โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2566,10:22   อ่าน 33 ครั้ง