ภาพกิจกรรม
ประเมินภายใน2565
ในวันที่ 5 เมษายน 2566 โรงเรียนบ้านดอนปินขอขอบคุณ ท่านศึกษานิเทศก์ ศน.สุขชัญญา เรืองมณี ศน.จรัสโฉม ชมภูมิ่ง และศน.พิราวรรณ ลีลาธรรมสัจจะ พร้อมด้วยท่านผอ.สมพร ใจคำปัน และผอ.สันธาน สันกลกิจ ในโอกาสได้มาประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา และได้ให้คำแนะนำเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาในโอกาสต่อไปค่ะ
โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 2566,12:14   อ่าน 21 ครั้ง