ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเมินภายใน2564
วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 โรงเรียนบ้านดอนปิน ได้รับการประเมินคุณภาพภายในจากผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ นางสาววรัญญา ชัยพิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ นางมณฑิรา ตรีวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง ดร.จรัสโฉม ชมพูมิ่ง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1 และ นางธัชกร พรเวียง ศึกษานิเทศก์ประจำโรงเรียนบ้านดอนปิน เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 2565,21:29   อ่าน 281 ครั้ง